Melanomas izplatība

Epidemioloģiskie dati par melanomas izplatību Eiropā
Ādas vēža incidence (sastopamība) visā pasaulē ir strauji pieaugusi pēdējo 30 gadu laikā. Neskatoties uz to, ka ik gadu ādas vēža agrīna diagnostika un ārstēšanas metodes uzlabojas, un līdz ar to uzlabojas arī pacienta izdzīvošanas iespējas, arvien vairāk cilvēku mirst no melanomas. Zemāk minētie dati norāda virspārējas epidemioloģijas tendences globālā un Eiropas mērogā.


•   Pasaulē katru gadu konstatē 130 000 melanomu gadījumu, aptuveni 37 000 cilvēku katru gadu no šī audzēja mirst


•  
Ikgadējais jaunu melanomu gadījumu skaita pieaugums Eiropas valstīs svarstās robežās no 0 līdz 8%

•  
 Melanoma visbiežāk sastopama cilvēkiem vecumā no 40 līdz 60 gadiem

   Melanomas ķirurģiska ārstēšana agrīnās saslimšanas stadijās (plānā melanoma) nodrošina 5 gadu izdzīvošanu 90% līdz 95% pacientu

   Veicot salīdzinājumu Eiropas valstu vidū un pasaules datu salīdzinājumu, atklājās ievērojamas atšķirības saslimšanas incidencei un mirstības datiem:
o   Vidusjūras valstīs iedzīvotājiem ar pamatā tumšāku ādu novēro zemāko incidenci Eiropas valstu vidū – uz 100 000 iedzīvotājiem (Grieķijā: vīriešiem: 2.8; sievietēm: 3.9);
o   Vīriešu vidū uz 100 000 iedzīvotājiem augstāko incidenci Eiropā novēro Norvēģijā (16.1) un Šveicē (15.3), sievietēm Dānijā (16.9) un Norvēģijā (15.7);
o   Globālā mērogā augstākie rādītāji tiek fiksēti Austrālijā un Jaunzēlandē (vīrieši: 39.8; sievietes: 32.3);
o   Zemākie incidences rādītāji ir Āzijas un Āfrikas iedzīvotājiem, kur prevalē tumšādainie cilvēki;
o   Salīdzinājums Eiropas valstu vidū skaidri norāda, ka vairumā valstu augstāks līmenis pirmreizēji dianosticētu melanomu skaitam (incidencei) ir sievietēm, tajā pašā laikā mirstības līmenis augstāks ir vīriešiem.